УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИДАВЦІВ І КНИГОРОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ

 

Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів була зареєстрована Міністерством юстиції України 17 червня 1994 року як Благодійна організація «Українська асоціація недержавних видавництв» (УАНВ).

Ініціатором створення Асоціації і першим її президентом став генеральний директор видавництва гуманітарної літератури «Абрис», доктор філософії, професор Юрій Дмитрович Прилюк. Співзасновниками виступили юридичні особи — ВГЛ «Абрис», м. Київ, видавництво «Гриф», м. Харків (директор Олександр Цвар), видавництво «Основи», м. Київ (директор Олекса Логвиненко), видавництво «Перун», м. Ірпінь (директор Вячеслав Бусел), видавнича група «BHV», м. Київ (директор Олександр Поляков), видавництво «Просвіта», м. Львів (директор Коваль Олександра), видавництво «Спалах», м. Київ (директор Ніна Красноока), видавництво «Глобус», м. Київ (директор Микола Шпаковатий), видавництво «Ореол-Сервіс», м. Київ (директор Олег Антоненко).

Після трагічної передчасної смерті Юрія Прилюка у лютому 1995 року Асоціацію очолив заступник директора видавництва «Основи» Леонід Лазебний.

У березні 1996 року президентом Асоціації було обрано нового генерального директора ВГЛ «Абрис» Олександра Афоніна. Він і нині, вже 22-й рік поспіль очолює Асоціацію. Саме він переконав засновників Української асоціації недержавних видавництв у шкідливості для книжкової справи поділу її суб’єктів за формами власності. Тому УАНВ у 1996 році була перереєстрована як Благодійна організація «Українська асоціація видавців», а у 2000 р., з появою у її складі реалізаторів книги, іще раз — як Благодійна організація «Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів» (УАВК).

У вересні 2016 року через прийняття Верховною Радою Закону України «Про громадські об’єднання», яким розділено раніше єдиний комплекс громадських організацій на власне громадські та благодійні, було зареєстровано Громадську спілку «Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів», яка є фактичним продовжувачем справи Благодійної організації «Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів», яка існує з 1994 року.

На сьогодні до її складу входять 95 юридичних осіб — найбільших видавництв та підприємств книгорозповсюдження, однак без суб’єктів видавничої справи державної і комунальної форм власності, оскільки юридичним особам публічного права чинним законодавством заборонено членство в громадських об’єднаннях.

Головна мета та ідея заснування Асоціації — створення для суб’єктів видавничої справи України сприятливих умов для ефективної діяльності із забезпечення населення вітчизняним духовно-матеріальним продуктом — книгою, зростання її ролі як фундаментальної складової державо- та націєутворюючих процесів, головного інструменту формування самосвідомості українського народу.

З першого дня своєї діяльності Асоціація зосередилась на роботі зі створення законодавчо-нормативного поля, яке б відповідало цивілізованим стандартам європейських країн у питаннях правового забезпечення книговидавничої справи. Зокрема, йдеться про встановлення для суб’єктів видавничої справи спеціальних норм оподаткування всіх операцій, пов’язаних із видавничою підготовкою, виготовленням та поширенням вітчизняної книги. Враховуючи те, що на момент створення Асоціації книга як мистецький твір, на відміну від практики європейських країн, не була виділена із загальної схеми оподаткування будь-яких товарів промислового виробництва і несла на собі весь тягар податків, що існували на той час в Україні, головною метою стала зміна податкового законодавства в частині, що стосується книги.

За час існування УАВК з її ініціативи та при активному лобіюванні було внесено зміни до таких закони України:

— «Про видавничу справу» (червень 1997) внесено статтю 6, якою встановлювалося пільгове оподаткування для видавництв, які видають понад 70% видань українською мовою. Однак ця стаття не вступила в дію, оскільки своєчасно не отримала розробки в спеціальних податкових законах;

— «Про податок на додану вартість» (жовтень 1997) внесено пункт 5.1.2, яким передбачено продаж книжкових видань вітчизняного виробництва без сплати ПДВ;

— «Про оподаткування прибутку підприємств» (травень 2001) внесено пункт 7.13.7, яким передбачено звільнення від сплати податку на прибуток видавництва та видавничі організації, підприємства поліграфії та книготоргівлі, отриманий від видання, виготовлення та продажу вітчизняної книги;

— «Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок» (травень 2010).

Завдяки діям Асоціації прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про вимоги щодо функціонування об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією» (червень 2008) та Постанову Верховної Ради України «Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження» (січень 2009).

За ініціативи та безпосередньою участю УАВК було підготовлено повноформатний Закон України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (березень 2003), який було введено в дію після впертої боротьби з виконавчою владою з 1 липня 2004 року. Цим Законом передбачено пільги для вітчизняних учасників книговидавничого процесу з усіх основних податків, які сплачуються суб’єктами підприємництва в Україні. За активної участі Асоціації це пільгове законодавство у 2008 році було пролонговано до 01.01.2015 року.

Крім того, УАВК є ініціатором та автором трьох Указів Президента (1998, 2000 та 2006), більшості законодавчо-нормативних актів, які регламентують діяльність суб’єктів видавничої справи й спрямовані на поліпшення стану національної книговидавничої галузі, розбудову її інфраструктури.

Саме Асоціація стала розробником у 2006 році «Карти проблем книговидання та бібліотечної справи в Україні». Текст цього документу ліг в основу проекту «Заходів по сприянню розвитку вітчизняного видання та книгорозповсюдження», підготовленого Міжвідомчою комісією при Кабінеті Міністрів України.

Протягом усього періоду свого існування Асоціація виступала і виступає активним захисником своїх членів — видавництв та підприємств книжкової торгівлі при виникненні колізій між ними та органами влади, у центрі й на місцях, у питаннях, пов’язаних із орендними відносинами, неправомірними діями податкових адміністрацій, іншими подіями, які заважали їх ефективній роботі.

У доробку Асоціації захист десятків книгарень та бібліотек від протизаконного їх виселення, видавництв, захищених від необґрунтованих утисків фіскальних служб, та ін.

УАВК — одна з небагатьох українських громадських організацій, яка існує виключно за рахунок членських внесків її учасників, що дозволяє Асоціації завжди займати активну і принципову позицію у зіткненнях із владою у разі необґрунтованих утисків останньою інтересів видавничого загалу або конкретних його суб’єктів.

За участю Асоціації були організовані національні книжкові форуми: Львівський форум видавців, Харківський фестиваль «Світ книги», Міжнародна книжкова виставка «Книжковий світ», форум «Дні української книги на Одещині». Сприяння в проведенні книжково-виставкових заходів завжди було й залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності УАВК. Сама Асоціація є постійним учасником міжнародних книжкових виставок у Лондоні, Парижі, Лейпцигу, Франкфурті-на-Майні, Варшаві і т. ін., своєю присутністю засвідчуючи те, що українська книга існує всупереч усьому. За наполяганням та ініціативи й організаційної підтримки Асоціації з 2003 року забезпечується офіційне державне представництво України національним стендом на Франкфуртському книжковому ярмарку.

Представники Асоціації брали участь у більш ніж 20 міжнародних конференціях, пов’язаних з питаннями європейського та світового книжкового законодавства, роллю книги в суспільстві, проблемами діяльності суб’єктів видавничої справи. Зокрема, представники Асоціації були співрозробниками підсумкових документів Варшавської (1996) конференції Ради Європи «Законодавство у світі книги», які стали основою для створення книжкового законодавства в країнах Європейського Союзу.

Асоціацією було організовано й проведено в Україні низку міжнародних конференцій, найважливішою з них є «Законодавство у світі книги: реалізація в Україні рекомендацій Варшавської конференції Ради Європи» (1997). У жовтні 2001 року УАВК спільно з Державною службою інтелектуальної власності України та Міжнародною організацією видавців було проведено міжнародний семінар на тему «Роль авторського права у процесі розвитку видавничої галузі».

У травні 2009 року УАВК за вагомий внесок у становлення вітчизняної видавничої справи та значні здобутки розвитку національного книговидання було нагороджено Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.

УАВК активно співпрацює з вищими закладами освіти України, які готують спеціалістів видавничої галузі, зокрема це Львівська академія друкарства, поліграфічний інститут Національного технічного університету «КПІ», Київський університет культури та мистецтв, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Університет імені Бориса Грінченка.

Упродовж 2010—2011 років спільно з Державною науковою установою «Книжкова палата України імені Івана Федорова» та Національним університетом «Києво-Могилянська академія» Асоціацією проведено цикл семінарів з питань видавничих стандартів та проблематиці електронної книги.

На сьогодні Асоціація є однією з найвпливовіших громадських організацій України, що представляє інтереси суб’єктів видавничої галузі в центральних органах законодавчої та виконавчої влади і на місцевому рівні у більшості областей України. Зокрема, президент ГС «УАВК» є дійсним членом колегії Державного комітету телебачення і радіомовлення України та Міністерства освіти і науки України, членом Громадської ради при комітеті Верховної Ради України з питань культури і духовності. Вона виступає як організатор і посередник у стосунках як політичного, так і ділового характеру між членами УАВК та їх зарубіжними колегами й партнерами. Саме Асоціація виступила ініціатором підготовки й реалізації міжнародного проекту «Підготовка людських ресурсів для видавничої галузі України», який отримав грант ТЕMPUS-ТАСІS на суму понад 1 млн євро. На кошти гранту було створено факультети інформатики у двох провідних вищих навчальних закладах освіти України — Національному університеті «Києво-Могилянська академія» та Львівська академія друкарства.

Упродовж 22 років свого існування Асоціацією 12 разів було зірвано спроби різних складів Уряду України ліквідувати режим пільгового оподаткування вітчизняної книжкової продукції. Востаннє це відбулося у 2014 році, коли, всупереч діям Уряду, очолюваного А. Яценюком, УАВК домоглася включення до Податкового кодексу України пп. 25 п. 1 ст. 197 про введення безстрокового звільнення від податку на додану вартість української книги.

За активною участю Асоціації було прийнято і затверджено Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері», відповідно до якого створено нову державну інституцію — Український інститут книги», а також підготовлено більшість статутних документів, необхідних для юридичної реєстрації цієї установи.

Упродовж 2014 — 2017 років Асоціація виступила розробником та ініціатором впровадження системи відкритого і прозорого конкурсу підручників для загальноосвітньої школи, яка надала можливість відбору підручників, що виготовляються за державним замовленням, безпосереднім споживачам цього книжкового продукту — вчителям.

Загалом представники Асоціації упродовж усього періоду її діяльності виступали ініціаторами, розробниками і співрозробниками десятків законопроектів, урядових постанов і розпоряджень, відомчих наказів, які забезпечують підтримку різножанрового вітчизняного книговидання, регулюють виробничі відносини між суб’єктами видавничої справи та унормовують взаємовідносини між підприємствами видавничої галузі та органами влади різного рівні. 

 

Блоги

 • січ. 04, 2020

  Підсумки 2019 та прогнози книжкового ринку на 2020 рік

  1. Рік тому, складаючи прогноз на 2019 я повністю спрогнозував наступне(цитую дослівно):«Ціни на книги продовжать зростання на чергові 10-15%. Папір не подорожчає, але складова заработної платні, гонорарів, енергоносіїв зросте. Рентабельність не підніметься.- Продовжиться зростання долі нонфікшн у порівнянні з сучасною…
 • груд. 24, 2019

  Цікава інформація

  Джоан Роулінг має річний гонорар маже співвідносний з річним оборотом усіх українських видавництв. Десь так. Читомо: Forbes назвав 5 найбільш високооплачуваних письменників світу
  Written by
 • груд. 22, 2019

  Висловлювання європейців...

  У мене шаленне бажання щоб наші "великомудрі" політики, які бачать культуру і книгу лише як головний біль і неефективну витрату бюджетних коштів, прочитали висловлювання європейців, опубліковані нижче. Жан Маттен,головний редактор найбільшого інаймасштабнішогофранцузького видавництва «Галімар» «У Франції книга не вважається звичайним…
  Written by

Ми у Facebook

Інформація для ЗМІ