УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИДАВЦІВ І КНИГОРОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ

Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів була зареєстрована Міністерством юстиції України 17 червня 1994 р. як Благодійна організація «Українська асоціація недержавних видавництв» (УАНВ).

Ініціатором створення Асоціації і першим її президентом став генеральний директор видавництва гуманітарної літератури «Абрис», доктор філософії, професор Юрій Дмитрович Прилюк. Співзасновниками виступили юридичні особи — ВГЛ «Абрис», м. Київ, видавництво «Гриф», м. Харків (директор Олександр Цвар), видавництво «Основи», м. Київ (директор Олекса Логвиненко), видавництво «Перун», м. Ірпінь (директор Вячеслав Бусел), видавнича група «BHV», м. Київ (директор Олександр Поляков), видавництво «Просвіта», м. Львів (директор Коваль Олександра), видавництво «Спалах», м. Київ (директор Ніна Красноока), видавництво «Глобус», м. Київ (директор Микола Шпаковатий), видавництво «Ореол-Сервіс», м. Київ (директор Олег Антоненко).

Після трагічної передчасної смерті Юрія Прилюка у лютому 1995 р. Асоціацію очолив заступник директора видавництва «Основи» Леонід Лазебний.

У березні 1996 р. президентом Асоціації було обрано нового генерального директора ВГЛ «Абрис» Олександра Афоніна. Він і нині, вже 24-й рік поспіль очолює Асоціацію. Саме він переконав засновників Української асоціації недержавних видавництв у шкідливості для книжкової справи поділу її суб’єктів за формами власності. Тому УАНВ у 1996 році була перереєстрована як Благодійна організація «Українська асоціація видавців», а у 2000 р., з появою у її складі реалізаторів книги, іще раз — як Благодійна організація «Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів» (УАВК).

У вересні 2016 р. через прийняття Верховною Радою Закону України «Про громадські об’єднання», яким розділено раніше єдиний комплекс громадських організацій на власне громадські та благодійні, було зареєстровано Громадську спілку «Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів», яка є фактичним продовжувачем справи Благодійної організації «Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів», яка існує з 1994 р.

На сьогодні до її складу входять 95 юридичних осіб — найбільших видавництв та підприємств книгорозповсюдження, однак без суб’єктів видавничої справи державної і комунальної форм власності, оскільки юридичним особам публічного права чинним законодавством заборонено членство в громадських об’єднаннях.

Головна мета та ідея заснування Асоціації — створення для суб’єктів видавничої справи України сприятливих умов для ефективної діяльності із забезпечення населення вітчизняним духовно-матеріальним продуктом — книгою, зростання її ролі як фундаментальної складової державо- та націєутворюючих процесів, головного інструменту формування самосвідомості українського народу.

 

З першого дня своєї діяльності Асоціація зосередилась на роботі зі створення законодавчо-нормативного поля, яке б відповідало цивілізованим стандартам європейських країн у питаннях правового забезпечення книговидавничої справи. Зокрема, йдеться про встановлення для суб’єктів видавничої справи спеціальних норм оподаткування всіх операцій, пов’язаних із видавничою підготовкою, виготовленням та поширенням вітчизняної книги. Враховуючи те, що на момент створення Асоціації книга як мистецький твір, на відміну від практики європейських країн, не була виділена із загальної схеми оподаткування будь-яких товарів промислового виробництва і несла на собі весь тягар податків, що існували на той час в Україні, головною метою стала зміна податкового законодавства в частині, що стосується книги.

Одним із перших дієвих кроків Асоціації стало ініціювання переговорів із Міжнародним агентством ISBN щодо присвоєння Україні як незалежній державі власного ідентифікаційного номера, оскільки до 1996 року українські видавці проставляли на своїх книжках номер Російської Федерації. За результатом цих переговорів було підписано угоду між Міжнародним агентством ISBN та УАВК про присвоєння Україні власного номера. Гарантом з боку України було визнано саме Асоціацію, і під цією угодою стоїть підпис її президента.

За час існування УАВК з її ініціативи та при активному лобіюванні було внесено зміни до таких закони України:

— «Про видавничу справу» (червень 1997) внесено статтю 6, якою встановлювалося пільгове оподаткування для видавництв, які видають понад 70% видань українською мовою. Однак ця стаття не вступила в дію, оскільки своєчасно не отримала розробки в спеціальних податкових законах;

— «Про податок на додану вартість» (жовтень 1997) внесено пункт 5.1.2, яким передбачено продаж книжкових видань вітчизняного виробництва без сплати ПДВ;

— «Про оподаткування прибутку підприємств» (травень 2001) внесено пункт 7.13.7, яким передбачено звільнення від сплати податку на прибуток видавництва та видавничі організації, підприємства поліграфії та книготоргівлі, отриманий від видання, виготовлення та продажу вітчизняної книги;

— «Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок» (травень 2010).

Завдяки діям Асоціації прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про вимоги щодо функціонування об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією» (червень 2008) та Постанову Верховної Ради України «Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження» (січень 2009 р.).

За ініціативи та безпосередньою участю УАВК було підготовлено повноформатний Закон України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (березень 2003 р.), який було введено в дію після впертої боротьби з виконавчою владою з 1 липня 2004 р. Цим Законом передбачено пільги для вітчизняних учасників книговидавничого процесу з усіх основних податків, які сплачуються суб’єктами підприємництва в Україні. За активної участі Асоціації це пільгове законодавство у 2008 році було пролонговано до 01.01.2015 р.

Крім того, УАВК є ініціатором та автором Указів Президента (1998, 2000 та 2006, 2013 рр.), більшості законодавчо-нормативних актів, які регламентують діяльність суб’єктів видавничої справи й спрямовані на поліпшення стану національної книговидавничої галузі, розбудову її інфраструктури.

Саме Асоціація стала розробником 2006 р. «Карти проблем книговидання та бібліотечної справи в Україні». Текст цього документу ліг в основу проекту «Заходів по сприянню розвитку вітчизняного видання та книгорозповсюдження», підготовленого Міжвідомчою комісією при Кабінеті Міністрів України.

УАВК була безпосереднім розробником цілої низки програмних документів, як-от: пакети документів підсумкових заходів двох парламентських слухань із питань підвищення ролі вітчизняної книги у формуванні сучасних соціальних та економічних відносин у суспільстві та створення умов для динамічного розвитку національного книговидання. Однак ці заходи, навіть будучи затверджені Верховною Радою України, не знайшли свого хоча б часткового виконання центральними органами виконавчої влади.

2008 р. УАВК спільно з асоціацією українських банків було підготовлено проект Постанови НБУ та Кабінету Міністрів України щодо встановлення особливого (пільгового) режиму кредитування суб’єктів видавничої справи разом із детальними механізмами реалізації цієї постанови. Однак у зв’язку з розвитком світової економічної кризи прийняття цієї постанови було відкладено, а зі зміною уряду Ю. Тимошенко урядом М. Азарова її було відхилено.

Асоціацією було ініційовано та підготовлено спільно з Держкомтелерадіо України 2 концепції Державної цільової програми популяризації читання та вітчизняної книги, які були затверджені одними урядами та анульовані наступними урядами, що приходили на зміну попереднім (2010 та 2013 рр.).

За ініціативою УАВК у червні 2008 р. було розроблено і підписано розпорядження Кабінету Міністрів України, відповідно до якого видавництвам та книгарням, які займали на умовах оренди державні чи комунальні площі і мали у своєму асортименті понад 50 % видань українською мовою, встановлювався пільговий розмір орендної плати у 4 %. Це розпорядження діє й нині.

Упродовж 2009—2016 рр. УАВК спочатку одноосібно, а з 2014 до 2016 р. за участю Держкомтелерадіо України проводила аналіз стану суб’єктів видавничої та бібліотечної справи України та динаміки змін на ринку книги.

У 2017 р., після передання функцій Держкомтелерадіо щойно утвореному Українському інституту книги (УІК) збір аналітичної інформації з регіонів та її обробку в УАВК було призупинено до сформування УІК аналітичного підрозділу, на який буде покладено виконання цієї функції.

Протягом усього періоду свого існування Асоціація виступала і виступає активним захисником своїх членів — видавництв та підприємств книжкової торгівлі при виникненні колізій між ними та органами влади, у центрі й на місцях, у питаннях, пов’язаних із орендними відносинами, неправомірними діями податкових адміністрацій, іншими подіями, які заважали їх ефективній роботі.

У доробку Асоціації захист десятків книгарень та бібліотек від протизаконного їх виселення, видавництв, захищених від необґрунтованих утисків фіскальних служб, та ін.

УАВК — одна з небагатьох українських громадських організацій, яка існує виключно за рахунок членських внесків її учасників, що дозволяє Асоціації завжди займати активну і принципову позицію у зіткненнях із владою у разі необґрунтованих утисків останньою інтересів видавничого загалу або конкретних його суб’єктів.

За участю Асоціації були організовані національні книжкові форуми: Львівський форум видавців, Харківський фестиваль «Світ книги», Міжнародна книжкова виставка «Книжковий світ», форум «Дні української книги на Одещині». Сприяння в проведенні книжково-виставкових заходів завжди було й залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності УАВК. Сама Асоціація є постійним учасником міжнародних книжкових виставок у Лондоні, Парижі, Лейпцигу, Франкфурті-на-Майні, Варшаві і т. ін., своєю присутністю засвідчуючи те, що українська книга існує всупереч усьому. За наполяганням та ініціативи й організаційної підтримки Асоціації з 2003 р. забезпечується офіційне державне представництво України національним стендом на Франкфуртському книжковому ярмарку.

За лобіювання УАВК у 2015 р. до постанови Кабінету Міністрів України № 065 від березня 2014 р. було внесено відповідні зміни, які передбачають фінансування участі України у міжнародному Франкфуртському книжковому ярмарку національним стендом не менше 100 м2.

Представники Асоціації брали участь у більш ніж 20 міжнародних конференціях, пов’язаних з питаннями європейського та світового книжкового законодавства, роллю книги в суспільстві, проблемами діяльності суб’єктів видавничої справи. Зокрема, представники Асоціації були співрозробниками підсумкових документів Варшавської (1996) конференції Ради Європи «Законодавство у світі книги», які стали основою для створення книжкового законодавства в країнах Європейського Союзу.

Асоціацією було організовано й проведено в Україні низку міжнародних конференцій, найважливішою з них є «Законодавство у світі книги: реалізація в Україні рекомендацій Варшавської конференції Ради Європи» (1997). У жовтні 2001 р. УАВК спільно з Державною службою інтелектуальної власності України та Міжнародною організацією видавців було проведено міжнародний семінар на тему «Роль авторського права у процесі розвитку видавничої галузі».

У травні 2009 р. УАВК за вагомий внесок у становлення вітчизняної видавничої справи та значні здобутки розвитку національного книговидання було нагороджено Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.

УАВК активно співпрацює з вищими закладами освіти України, які готують спеціалістів видавничої галузі, зокрема це Львівська академія друкарства, поліграфічний інститут Національного технічного університету «КПІ», Київський університет культури та мистецтв, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Університет імені Бориса Грінченка.

Упродовж 2010—2011 рр. спільно з Державною науковою установою «Книжкова палата України імені Івана Федорова» та Національним університетом «Києво-Могилянська академія» Асоціацією проведено цикл семінарів з питань видавничих стандартів та проблематиці електронної книги.

На сьогодні Асоціація є однією з найвпливовіших громадських організацій України, що представляє інтереси суб’єктів видавничої галузі в центральних органах законодавчої та виконавчої влади і на місцевому рівні у більшості областей України. Зокрема, президент ГС «УАВК» є дійсним членом колегії Державного комітету телебачення і радіомовлення України та Міністерства освіти і науки України, членом Громадської ради при комітеті Верховної Ради України з питань культури і духовності. Вона виступає як організатор і посередник у стосунках як політичного, так і ділового характеру між членами УАВК та їх зарубіжними колегами й партнерами. Саме Асоціація виступила ініціатором підготовки й реалізації міжнародного проекту «Підготовка людських ресурсів для видавничої галузі України», який отримав грант ТЕMPUS-ТАСІS на суму понад 1 млн євро. На кошти гранту було створено факультети інформатики у двох провідних вищих навчальних закладах освіти України — Національному університеті «Києво-Могилянська академія» та Львівська академія друкарства.

Упродовж 22 років свого існування Асоціацією 12 разів було зірвано спроби різних складів Уряду України ліквідувати режим пільгового оподаткування вітчизняної книжкової продукції. Востаннє це відбулося у 2014 році, коли, всупереч діям Уряду, очолюваного А. Яценюком, УАВК домоглася включення до Податкового кодексу України пп. 25 п. 1 ст. 197 про введення безстрокового звільнення від податку на додану вартість української книги.

За активною участю Асоціації було прийнято і затверджено Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері», відповідно до якого створено нову державну інституцію — Український інститут книги», а також підготовлено більшість статутних документів, необхідних для юридичної реєстрації цієї установи.

Упродовж 2014—2017 рр. Асоціація виступила розробником та ініціатором впровадження системи відкритого і прозорого конкурсу підручників для загальноосвітньої школи, яка надала можливість відбору підручників, що виготовляються за державним замовленням, безпосереднім споживачам цього книжкового продукту — вчителям.

Загалом представники Асоціації упродовж усього періоду її діяльності виступали ініціаторами, розробниками і співрозробниками десятків законопроектів, урядових постанов і розпоряджень, відомчих наказів, які забезпечують підтримку різножанрового вітчизняного книговидання, регулюють виробничі відносини між суб’єктами видавничої справи та унормовують взаємовідносини між підприємствами видавничої галузі та органами влади різного рівня.

Правління Асоціації підтримує постійні ділові стосунки з багатьма посольствами європейських держав, їхніми культурними та гуманітарними інституціями, зареєстрованими в Україні, зокрема з Інститутом Ґете, Британською Радою, Французьким культурним центром та ін. 13 жовтня 2011 р. УАВК отримала статус постійного члена Міжнародної асоціації видавців.

 

Спільний каталог авторських прав

Блоги

 • трав. 28, 2024

  Про Харків і про книжки

  Я не намагатимуся описати весь потенціал книжкової галузі, зосереджений в Харкові. Хто знає - той знає. Адже кожен пост, який збирає багато поширень, бачить ворог. Окрім того, в інших містах України працюють патріотичні українські видавництва, які у разі чого підхоплять…
 • трав. 26, 2024

  Лист-звернення генеральної директорки Vivat Юлії Орлової

  «Фактор-Друк» — один з найбільших поліграфічних комплексів повного циклу у Східній Європі, в якому друкуються майже всі видавництва України, підприємство, яке веде свою історію з 1996 року. Це одне з ключових підприємств для книговидавничого циклу. Зупинка в роботі такого підприємства…
 • трав. 25, 2024

  З професійним святом!

  Щиро вітаю вас, колеги і друзі, з нашим професійним святом - Днем працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження! День весняний дарує наше свято.Квітує світ, синіє далина.Як хочеться сказати вам багатоПід келих золотавого вина!Ми — книгарі! І це вже наша доля,Це —…
  Written by
 • трав. 24, 2024

  росіяни не сьогодні почали знищувати українську книжкову галузь

  Давайте відверто: росіяни не сьогодні почали знищувати українську книжкову галузь. Вони це робили тридцять років тому умовно ринковими методами, починаючи з роздавання премʼєром Черномирдіним та міністром Полтораніним фантастичних пільг та преференцій власним видавцям. Тут і звільнення від податків, і фіксовані…
 • трав. 18, 2024

  Професійне

  Майже три місяці я виконую обов'язки Президента Української Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів паралельно з завантаженням на основній роботі - генерального директора і головного редактора видавництва Фоліо. Є ще написання книжок, що для мене - абсолютно самодостатня творча справа. Наявність кількох…

Ми у Facebook

Інформація для ЗМІ